B2CF8E94-4454-4DEC-9C44-1EC01E564A9B

  • Whatsapp
Riswanda memaparkan hasil survey Cyrus Network tentang RUU Cipta Kerja dalam seminar dari dengan tema Penilaian Publik Terhadap RUU Cipta Kerja dan Penanganan Dampak Covid 19
Comments
  • Whatsapp